samlingsbild i tandläkarstolen

Välkommen till oss!

Tandvården Hötzel Hassbjer & Scamioti 

- ditt val för en behaglig tandvård av högsta kvalitet.

Vi erbjuder dig alla typer av tandbehandling i en lugn och trygg miljö.

VI har lång erfarenhet av och stort kunnande i allmäntandvård av alla de slag på vår klinik i Malmö.

Om du behöver komma till direkt så har vi akuttandvård med uppföljning att erbjuda.

Givetvis utför vi behandlingen smärtfritt med de modernaste metoder och tekniker som finns.

Du är alltid i centrum och kan påverka valet av behandling i högsta grad. Det estetiska behandlingsresultatet har alltid en framskjuten placering.

Särskild vikt lägger vi på att motverka tandvårdsrädsla, en trygghet när du söker oss som akuttandläkare.

Ett viktigt led i din behandling är den förebyggande vården. Tandhygienisten tar därför väl hand om dig och din mun.

Genom att besöka tandhygienisten regelbundet så kan du behålla en god tandhälsa eller få behandling av en pågående tandlossnings- eller kariessjukdom. 

Vår klinik går i den marina stilen bland annat eftersom Alf Hötzel har varit fartygstandläkare ombord på HMS Carlskrona under några resor på de vida haven.

Kontaktinformation

 

båt med borstar